Kültivatör
   Her çeşit toprakta en çok kullanılan alettir. Tarla yüzünü düzler, kabartır, yabancı otları söker, çok otlu tarlalarda bile rahatlıkla çalışa bilir. İyi sürülmemiş, Derin izler bulunan tarlalarda yüzey düzeltmesi yapar. Anız bozma ve nadas işlemesinde de kullanılan bir alettir. Kültivatörler tek olarak kullanıldığı gibi alet kombinasyonlarında çoğunlukla döner Tırmıkla birlikte de kullanılırlar.
   Toprağı yırtarak kabartmak, havalandırmak, toprak keseklerini parçalama, yabancı otları kesip köklerini toprak üstüne çıkartmak gibi işlemler kültivatörlerin temel görevlerini oluşturur. Kültivatörler toprak yüzeyine atılan tohum ya da mineral gübrenin toprakla karıştırılmasında kullanıldığı gibi, ağır tipleriyle anız bozma işlemleri de yapılmaktadır. Ülkemiz kuru tarım bölgelerinde uygulanan toprak işlemenin vazgeçilmez bir aracı olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır; ikileme ve üçleme işlemleri kazayağı şeklinde uç demirleri ile donatılmış kültivatörlerle yapılmaktadır. Patates ve pancar gibi çapa bitkilerinin hasadından sonra pullukla işleme yapmaksızın tohum yatağı yalnız kültivatörlerle hazırlanabilir.
   Pulluksuz tarımın ve minimum toprak işlemenin en önemli toprak işleme aleti olan kültivatörler gerekli ayarlamalar yapıldığında bitkilerin sıra aralarının (Pamuk, Pancar, Mısır) çapalanmasında da kullanılmaktadır

Ana Sayfa    |    Hakkımızda    |    Kultivator    |    Üretim Galeri   |    İletişim